OUD HOLLANDSE KAPUCIJNENFOKKERS CLUB

Opgericht 18 januari 1959

Uitnodiging hokbezoek Kapucijnenclub 2014

Uitnodiging hokbezoek Oud Hollandse Kapucijnenfokkers Club

Geachte leden,
Graag wil het bestuur u uitnodigingen voor het jaarlijks hokbezoek op zaterdag 21 juni 2014.
Dit jaar zijn we te gast bij onze leden Roel van Reenen en Jan Haas.

Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur
Ontvangst bij Roel van Reenen
A.Niehuesstraat 26
7913 ZW Hollandsche Veld
Tel. 0031-528-34 29 40

11.30 uur
Vertrek naar het volgende adres

12.15 uur
Hokbezoek tevens lunch bij familie Haas
Prins Mauritslaan 10
8084 AK 't Harde
Tel. 0031-525-65 48 87

Later in de middag zal ook ons nieuwe lid Piet Roskam zich bij ons voegen met enkele van zijn dieren.

Bij calamiteiten tijdens deze dag kunt u contact opnemen met onze voorzitter Rob Joosten, hij is alleen op deze dag voor u bereikbaar via zijn mobiele nummer 0031-647790645.
Er is geen centrale verzamelplaats, wij gaan ervan uit dat u onderling eventuele carpool afspraken maakt en verder op eigen gelegenheid uw weg naar het eerste adres kunt vinden.
Mocht u aan deze dag willen deelnemen verzoeken wij u om u even aan te melden bij de secretaris voor 8 juni.
Aanmelden bij voorkeur per e-mail mbtreffers@home.nl of 0416-313038 (na 18.00 uur)
Graag tot ziens op 21 juni.
Met vriendelijke groet,
Bestuur OHKC