OUD HOLLANDSE KAPUCIJNENFOKKERS CLUB

Opgericht 18 januari 1959

Clubdag OHKC 2013 te Schaijk

Jubilarissen:

schayk01 Richard Kaesler is 25 jaar lid van onze vereniging en ere-lid. Richard kan grote verdiensten als keurmeester en promotor van ons ras, in Duitsland, worden toegeschreven. Derhalve wordt Richard de gouden speld toegekend, deze zal door de voorzitter volgende week tijdens de clubdag in Duitsland worden uitgereikt aan Richard.
schayk02 Ferdi Lamers ontvangt alsnog de gouden speld. Hij was vorig jaar niet aanwezig.
Ledenkeuring        
schayk03 De winnaars van de lekenkeuring werden als volgt bepaald: Martin Treffers en Rob Joosten hadden vooraf de 4 dieren beoordeeld en een punten aantal toegekend per dier. Wie over de 4 dieren het dichtst in de buurt zou komen van de beoordeling van voornoemde heren was de winnaar van de prestigieuze titel 'Lekenkeurmeester van 2013'. Eervolle vermelding was er voor Rico Blonk, hij had bij één duif exact het goede aantal punten. Op de derde plaats eindigde Hans Bergman, één van onze gewaardeerde clubkeurmeesters. Op de tweede plaats Ferdi Lamers en als winnaar Harrie Arbeider die maar liefst bij 2 dieren het exacte aantal punten had bepaald. Hierna werden door Martin Treffers de aandachtspunten besproken bij de voor de lekenkeuring beschikbaar gestelde dieren.
Rasbespreking        
  Circa 38 Oud Hollandse Kapucijnen gefokt in 2013 waren aanwezig voor de bespreking. De zwarte kleurslag werd op duidelijke wijze besproken door Hans Bergman. De rode kleurslag werd door Martin van Uden op een grondige wijze van een beoordeling voorzien. Bij geel gemonnikt, traditioneel zijn van deze kleurslag de meeste dieren voor handen, was Rob Joosten diegene die zijn licht liet schijnen over hetgeen in de kooien zat. Als laatste besprak Martin Treffers de overgebleven kleurslagen roodgetijgerd en geelzilvergeband gemonnikt. De winnaar van de lekenkeuring Harrie Arbeider had de moeilijke taak om uit de door de keurmeesters per kleurslag geselecteerde dieren de nummers 1 t/m 4 aan te wijzen.  
schayk04 schayk05schayk06schayk07 
schayk08        
  Harrie deed dit voortvarend met de volgende uitslag:

1. Geel gemonnikt – Roel van Reenen

2. Rood gemonnikt – Roel van Reenen

3. Rood getijgerd gem. – Jan Haas

4. Zwart gemonnikt – Schriks/Van Uden

schayk09