OUD HOLLANDSE KAPUCIJNENFOKKERS CLUB

Opgericht 18 januari 1959

In memoriam Frans Scheeres

Frans Scheeres

Woensdag 21 augustus bereikte ons het droevige bericht dat ons clublid Frans Scheeres op maandagavond 19 augustus is overleden. Begin januari ontving Frans het bericht dat hij zeer ernstig ziek was, toch bleef hij positief. Hij hield hoop en richtte hij zich volledig op de Second Opion in het UMC St. Radboud. Echter het mocht niet zo zijn, vanaf dat moment moest Frans accepteren dat hij ongeneeslijk ziek was.

Scheeres190813Met het overlijden van Frans Scheeres verliest de OH Kapucijnenclub een van haar trouwste en actiefste leden. Velen van ons hebben Frans gedurende een periode van meer dan 30 jaar leren kennen als een aimabel man en een enorme doorzetter als het gaat om het fokken van Kapucijnen in de gebande variëteiten. Frans hield er niet van om op de voorgrond te treden maar als de club een beroep op hem deed kon je op hem rekenen, zo heeft de club meerdere malen van zijn gastvrijheid gebruik kunnen maken tijdens de jaarlijkse hokbezoeken. Frans bezocht ook graag onze clubdagen, de Sommertagung en de Jongdierbesprekingen in Binnen- en Buitenland. Het liefst werd hij hierbij vergezeld door zijn vrouw Fina. Samen met collega fokkers genoot hij van de Kapucijntjes en bovenal de contacten met collega liefhebbers. Frans was een echt gezelligheidsmens, in hem verliest de OH Kapucijnenclub een loyaal en trouw lid en bovenal een fijn mens.

Op donderdagavond 22 augustus hebben we met een delegatie op gepaste wijze afscheid van hem genomen. Op vrijdag is Frans, zoals hij het graag wilde, in besloten kring begraven. Wij wensen Fina, de kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden de kracht om met dit zware verlies om te gaan.

Namens het bestuur,

Rob Joosten, voorzitter

25-08-2013