OUD HOLLANDSE KAPUCIJNENFOKKERS CLUB

Opgericht 18 januari 1959

Kerstboodschap

Beste sportvrienden,

Het jaar 2012 nadert alweer zijn einde. Het jaar waarin de Maya kalander eindigt en volgens sommigen de wereld zou vergaan. Op het moment dat ik dit schrijf is 21 december weliswaar nog niet overal voorbij maar, in Europa is het inmiddels 22 december en we zijn er nog steeds.

Terugblikkend op 2012 kunnen we vaststellen dat het jaar alles behalve geruisloos aan ons allen voorbij is gegaan. In mijn kerstboodschap van 2010 heb ik de kredietcrisis aangestipt, nu zijn we twee jaar verder en de situatie om ons heen is er niet beter op geworden. We hebben allemaal de Griekse tragedie meegekregen, het getouwtrek binnen de eurozone over wie, wat betaald en opnieuw de gang naar de stembus gemaakt. Terwijl in het bedrijfsleven het begrip "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen" steeds belangrijker wordt, lijkt onze directe leefomgeving juist alsmaar te verruwen. Politici die elkaar op TV voor rotte vis uitmaken, moeiteloos de waarheid verdraaien of zelfs leugens verkondigen zijn ethisch gezien verwerpelijk. Maar ook het geweld op straat tegen ambulancebroeders, de gewelddadige bestorming van stadion de Kuip en als absoluut dieptepunt de dood van een grensrechter geeft aan dat het respect voor elkaar binnen onze samenleving ver is weggezakt.

Gelukkig bestaat er binnen onze hobby nog wel zo iets als respect voor elkaar. Natuurlijk je kunt over bepaalde zaken van mening verschillen maar door middel van de dialoog wordt dit uitgepraat. Stel je eens voor dat, fokkers welke zich benadeelt voelen op een tentoonstelling de betreffende keurmeester belagen!

Uit eigen ervaring kan ik u mede delen dat het woord respect ook binnen onze duivenhobby aan enige slijtage onderhevig is. Het aanpassen van de standaards naar Europees model zorgt bij een enkeling ook voor de bekende stoomwolk uit de oortjes, om vervolgens verbaal de nodige nonsens te verspreiden.

Gelukkig is de O.H. Kapucijnenclub er, na enkele roerige jaren, in geslaagd om de sfeer van saamhorigheid en plezier beleven aan de duiven volledig te herstellen. In vogelvlucht hebben in 2012 de volgende activiteiten plaatsgevonden.

Tijdens de bondsshow in januari vond de clubshow plaats, met als absoluut hoogtepunt de 1e Cees Schoonenberg memorial. Onder grote belangstelling van de aanwezige leden en talloze belangstellenden hebben we nogmaals stilgestaan bij de betekenis van deze kleine "grote" man binnen de Nederlandse sierduivenwereld. Medio februari heeft u bestuur samen met onze clubkeurmeesters en Duitse zustervereniging de koppen bij elkaar gestoken tijdens het in eren herstelde keurmeesterbijeenkomst.

De hier gemaakte afspraken vormden de basis voor de in mei uitgebrachte Europese (EE) standaard voor onze onvolprezen Oud Hollandse Kapucijn.

In de maand juni stond een van de jaarlijks terugkerende hoogtepunten in de vorm het jaarlijks hokbezoek op de agenda. Een enorm succes gelet op de alsmaar groeiende belangstelling, opvallend dit jaar was ook de aanwezigheid van maar liefst 5 dames op het laatste adres wat de sfeer nog eens goed weergeeft.

Na de zomervakantie, traditioneel op de 2e zaterdag in september, vond de jaarlijkse clubdag plaats. Onder grote belangstelling hebben we hier een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet. Het was een heerlijke ontspannende zomerdag waarin wederzijds respect zorgde voor een relaxte en ongedwongen sfeer.

Inmiddels zitten we midden in het tentoonstellingsseizoen. Het hoogtepunt moet natuurlijk de clubshow worden welke is ondergebracht bij de Championshow in Nieuwegein. Ik roep u dan ook allen op om hier van de partij te zijn door met enkele dieren deel te nemen, inschrijven kan nog steeds (na overleg met de organisatie) dus doe het vandaag nog!

Zoals u ziet de O.H. Kapucijnenclub bruist als vanouds van energie, waarbij in een ontspannen sfeer er sprake is van wederzijds respect. Daar mogen met elkaar best trots op zijn, en door dit uit te stralen naar anderen kunnen misschien een kleine bijdrage aan onze directe omgeving leveren.

Tot slot wil ik u en de uwen allen Prettige kerstdagen, een gezond en gelukkig 2013 toe te wensen.

Rob Joosten

Voorzitter