OUD HOLLANDSE KAPUCIJNENFOKKERS CLUB

Opgericht 18 januari 1959

De geschiedenis van het ras en de speciaalclub

De Oud Hollandse Kapucijn is oorspronkelijk niet zo Hollands als de naam doet vermoeden. Zoals vrijwel alle sierduivenrassen is ook de Kapucijn of de oorspronkelijke vorm waaruit de huidige Oud Hollandse Kapucijn is ontstaan, vermoedelijk afkomstig uit de landen rond de Middellandse zee, Oost Europa of Azië. Kruistochten en zeevaarders hebben het mogelijk gemaakt dat wij nu kunnen genieten van de meeste van onze sierduivenrassen. Dankzij schilderijen van Nederlandse schilders als Jan Havinckzn. Steen (1626-1679) "De Hoenderhof" en Melchior d'Hondecoeter (1636-1695) waarop de Kapucijn te zien is in zowel de kleurslagen zwart, rood en blauw gemonnikt is erkenning verkregen als Nederlands ras.

Duiven voorzien van een kraagstructuur zoals bij onze Kapucijn werden al omschreven in 1599 en 1600 door Prof. Aldrovandi en in 1735 door John Moore in zijn boek Colombarium. De laatste schrijver onderscheidt 3 afzonderlijke rassen met een kraagstructuur namelijk de Jacobine, de Capuchine en de Ruff. Zowel de Capuchine als de Ruff kwamen in de 17e eeuw ook in Nederland voor waarbij de Ruff uitgestorven is terwijl de Kapucijn wat geharder bleek te zijn en overleefd het op het platteland.

Zo rond 1950 heeft een herontdekking plaatsgevonden van het ras door een bekende persoon binnen de sierduiven-organisatie de heer Henk Moezelaar uit Eindhoven. Deze kwam het ras tegen op de destijds een van de bekende duivenmarkten van Amsterdam in een mandje van een handelaar. Bij navraag bleken de duiven afkomstig te zijn uit Brabant. Na een zoektocht in het Brabantse land zijn uiteindelijk enkele Kapucijnen boven water gekomen waarmee een begin gemaakt kon worden met de opbouw van het ras.

Op 18 januari 1959 is de Oud Hollandse Kapucijnenfokkers Club opgericht tijdens de Avicultura tentoonstelling in de dierentuin te Den Haag. Een 14-tal leden sloot zich aan bij deze vereniging. Erkenning van het ras door het instituut destijds de Raad van Beheer en Toezicht op het gebied van Pluimvee- en Pelsdierenteelt was in 1959 een feit. Mede door de enthousiaste propagandist de heer Timmers kon reeds in 1960 genoteerd worden dat 41 leden zich hadden aangesloten bij de vereniging. In 1966 waren reeds 123 Oud Hollandse Kapucijnen ingeschreven op de Lichtstadshow te Eindhoven en kon het 50ste lid worden begroet.

Vanaf 1975 tot heden ligt het ledental van de vereniging vrij constant rond de 85 tot 100 leden. Zeker de laatste jaren konden diverse buitenlandse leden uit Frankrijk, België, Duitsland, Denemarken, Engeland en zelfs de USA en Australië binnen onze speciaalclub opgenomen worden. Ook in de hiervoor genoemde landen behoudens België zijn in navolging van Nederland speciaalclubs ontstaan met grote aanhang. Regelmatig worden er internationale vergelijkingshows georganiseerd om de contacten met onze buitenlandse fokkers te verstevigen en een ieder naar één en dezelfde fokrichting te leiden. De Nederlandse speciaalclub organiseert ook iedere 2 jaar een internationale bijeenkomst met besturen en keurmeesters om de eenheid binnen het ras te vergroten en te bewaken. Juist het bereiken van consenses, maakt de Internationale shows tot een succes, omdat we Europabreed, nee wereldwijd, allemaal hetzelfde ideaalbeeld voor ogen hebben bij de Oud Hollandse Kapucijn. De eerstvolgende Internationale Structuur- en Trommelduivenshow in Nederland is gepland voor 2014.

De jaarlijkse clubdag, traditioneel op de 2e zaterdag van september, wordt goed bezocht en wordt doorgaans ervaren als zeer gezellig en leerzaam. In diverse kleurslagen zijn kwalitatief goede dieren voorhanden. Met name rood- en geel gemonnikt heeft een brede basis, veel liefhebbers zijn dan ook genegen goed materiaal af te staan aan serieuze fokkers.

Om de vijf jaar wordt ter nagedachtenis aan de in 1987 overleden Henk Moezelaar een Moezelaar-manifestatie georganiseerd in samenwerking met de Oud Hollandse Meeuwclub door middel van een 1-daagse tentoonstelling en een volledig ingevuld dagprogramma voor de leden.

De grote sierduivenshows in het land zijn een ontmoetingsplaats voor de leden en belangstellenden. Ook geeft de club 4-6 maal per jaar een digitale nieuwsbrief uit de "Capuchon" genaamd waarvoor geïnteresseerden zich kostenloos kunnen aanmelden.

Voor een uitgebreide uiteenzetting over de geschiedenis van de speciaalclub verwijs ik u graag naar het enige tijd geleden uitgebrachte boek "De Oud Hollandse Kapucijn" wat verkrijgbaar is via onze secretaris voor een bedrag van € 22,50 exclusief verzendkosten. Dit boek is ook weer het resultaat van een niet aflatende ijver van het enthousiast bestuur binnen onze vriendenclub. Mocht u interesse hebben in een eventueel lidmaatschap of overige informatie zullen al onze bestuursleden u graag van dienst willen zijn. Het e-mail adres en telefoonnummers van de bestuursleden vind u onder de link "vereniging".