OUD HOLLANDSE KAPUCIJNENFOKKERS CLUB

Opgericht 18 januari 1959

Als lid van de O.H.K.C. kunt u tegen een geringe vergoeding een fokkers-advertentie plaatsen in zowel de Capuchon als op het internet.

De tarieven voor de fokkersadvertenties (1/4 pagina) zijn als volgt:

Fokkersadvertentie in de Capuchon (pasen en kerstnummer) € 12,00 per jaar

Fokkersadvertentie op het internet (gehele jaar) € 10,00 per jaar

Fokkersadvertentie zowel in de Capuchon als op internet € 20,00 per jaar

De O.H.K.C. heeft nog enkele fraaie boeken in de aanbieding voor € 15,00 exclusief porto

Contributie:

Contributie leden € 20,00 per jaar

Contributie jeugdleden € 7,50 per jaar

Leden buiten Europa: € 20,00 per jaar.

Betalingen:

Rekening NL79 RABO 0124914748 t.n.v. Oud Hollandse Kapucijnenfokkers Club

Voor betalingen vanuit het buitenland:

IBAN: NL.79Rabo0124914748

BIC: RaboNL2U

Kamer van Koophandel: 27274025